Valorant

O  valorant trátase dun shooter táctico 5v5. A vosa misión é colocar ou desactivar a Spike nunha serie de roldas nas que só contaredes cunha vida en cada unha. A vitoria lévaa o primeiro equipo que gañe 13 roldas. Á parte das armas e as balas, teredes a un axente con habilidades letais, adaptables e áxiles que vos brindarán oportunidades para demostrar o voso dominio das armas.A creatividade é a arma máis poderosa.                                        

Tipo de competición: Brackets de 5 vs 5. O formato do torneo dependerá do número de participantes.

Normativa da actividade

 • Os equipos estarán compostos de 5 xogadores máis suplente.
 • Todos os axentes están permitidos.
 • Todos os mapas, fóra de SPLIT, están permitidos.
 • Non se permiten espectadores alleos á organización. No caso de que a organización desexe espectar, será comunicado previamente a ámbolos dous capitáns a través de discord.
 • No caso de que a partida sexa streameada pola organización, todos os xogadores deben estar conectados e dispoñibles quince minutos antes do inicio. Comunicarase previamente a ámbolos dous capitáns.
 • Non está permitido o uso de hacks, exploits, programas de cheats ou account sharing.
 • Todos os participantes están obrigados a gravar a súa pantalla durante as partidas e conservar as gravacións ata o final do torneo. En caso de sospeita de que algún xogador estea a facer uso de hacks, exploits, programas de  cheats ou similares, deberase denunciar ao mesmo á organización, que revisará tanto o vídeo do acusado como do acusador. O negarse a proporcionar o vídeo dunha partida determinada, ou non ter a gravación da mesma, implica a descualificación do equipo.
 • Non está permitida a axuda de terceiros.
 • Os xogadores poden ser obrigados a estar nunha canle de voz de discord ou teamspeak proporcionado pola organización, tanto durante a partida como nos minutos previos.

Configuración da partida

 • Modo: Estándar
 • Servidor: Madrid
 • Permitir atallos: Desactivados
 • Modo de torneo: Activado
 • Prórroga: Vitoria por dous: Desactivado
 • Xogar todas as roldas: Desactivado
 • Ocultar historial de partidas: Desactivado
 • O equipo que estea por encima no bracket terá que crear a partida.
 • Para escoller o mapa en caso de Bo1, iranse baneando mapas ata que só quede un. Comezará baneando quen estea por encima no bracket.
  • O lado será escollido lanzando unha moeda ao aire (ou ben presencialmente, ou ben facendo uso dalgunha web)
 • Para escoller o mapa en caso de Bo3, lanzarase unha moeda para determinar quen é “a“ e quen é “b”. Despois, escollerase mapa da seguinte maneira:
  • a: BAN mapa
  • b: BAN mapa
  • a: PICK mapa. b: PICK lado
  • b: PICK mapa. a: PICK lado
  • a: BAN mapa
  • b: BAN mapa
  • a: PICK mapa. b: PICK lado

Normativa de pausas e desconexións

 • Ámbolos dous equipos teñen permitida unha única pausa técnica de máximo un minuto por mapa e lado (opcións - partida - tempo morto).
 • En caso de desconexión, pódense facer pausas de máximo 5 minutos totais por partida e persoa. (opcións - atallos - pausar o temporizador da partida).
 • As pausas só están permitidas no tempo entre roldas, nunca durante unha. O pausar no medio dunha rolda implica a perda da mesma. En caso de suceder máis dunha vez, implica a perda da partida.
 • O exceso no tempo de pausa pode ser motivo de descualificación.
 • No caso de que haxa algún problema co xogo, nunca se debe abandonar a partida desde o cliente, debido a que non se pode regresar á mesma se se termina dese xeito.
 • No caso de que un xogador non se poida reconectar, a partida continuará cun xogador menos, non se poderá desfacer a partida en ningún caso.

Procedemento xeral do Torneo

 • Os participantes entrarán á canle dentro do servidor de Discord habilitado para esta actividade onde se poderá dar información adicional ou aclarar dúbidas coa normativa.
 • En caso de desconexión reiterada por parte dun dos participantes, continuarase con 4 ou darase por perdido o enfrontamento, en ningún caso se repetirá a partida.

Normativa da conta de Riot

 • Todos os participantes deben de ter conta no servidor EUW. Só poderá usar a conta o propietario da mesma.
 • Durante o transcurso do torneo non están permitidos cambios no nome da conta.
 • Nomes que fagan referencia á violencia, xenofobia ou palabras insultantes poden ser tamén motivo de descualificación.

Normativa de comportamento e asistencia

 • Os participantes do grupo deberán estar dispoñibles en discord mínimo dez minutos antes da hora de inicio.
 • As partidas pódense xogar antes da hora indicada pola organización sempre que sexa de mutuo acordo. Nunca se poderá empezar despois.
 • Penalización por atraso dun equipo na hora de inicio:
  • 10 minutos: perda do primeiro mapa.
  • 15 minutos: perda do partido. Se isto sucede deberá ser comunicado á organización como máximo media hora despois do comezo oficial da partida.
 • Non se permite a conduta antideportiva polo chat.
 • No caso de que un xogador sexa sorprendido utilizando hacks, programas de cheats ou account sharing será descalificado de todas as competicións.

Observacións

 • Publicaranse os grupos, se os houbese, e o horario de xogo na intranet do evento.
 • Se a organización sospeita de calquera intento de confabulación ou pacto resérvase o dereito a non entregar o premio.
 • Os xogadores están obrigados a manter unha actitude deportiva durante o transcurso da competición.
 • En calquera caso a decisión do organizador prevalece sobre as normas.
 • As normas expostas anteriormente serven de referencia pero poden ser actualizadas por un organizador en calquera momento para reflectir cambios de última hora ou aclaracións/modificacións segundo se requira.
 • A esta normativa compleménta a normativa xeral.

twitter facebook