Taiko No Tatsujin: Drum Fun!

Goza do clásico xogo de ritmos das recreativas xaponesas desde a comodidade do teu fogar! Usa o control por movemento e goza do tambor como nunca!.

Tipo de competición: 1 vs 1. Eliminatoria simple Bo3.

Versión: Nintendo Switch, última versión dispoñible.

Normativa específica

 • Os enfrontamentos xogaranse 1vs1 ao mellor de 3 partidas (BO3).
 • Cada xogador elixirá unha canción para enfrontarse. En caso de empate, será a organización quen escolla unha canción para resolvelo. Se aínda así persistise o empate, xogarase outra canción escollida ao azar e nunha dificultade superior.
 • Poderase elixir calquera canción das que estean dispoñibles no momento da partida.

Configuración de la partida

 • Xogarase na dificultade Normal para todas as cancións, a non ser que os dou participantes decidan xogar nunha dificultade superior. A dificultade para semifinais e finais decidiraa a organización.
 • Só se poden elixir os dous primeiros avatares (os que non teñen habilidades).
 • Non está permitido editar o son dos tambores.

Normativa de comportamento e asistencia:

 • Esperarase un máximo de 10 minutos desde a hora especificada na intranet.
 • Queda prohibida a detención dunha partida sen xustificación previa.
 • Expulsarase da competición a calquera participante que utilice programas,  glitches e/ou  hacks que faciliten axudas.
 • Non se permite o coaching durante as partidas.
 • Non se permite a conduta  antideportiva polo calquera medio de comunicación.

Observacións

 • Publicaranse os grupos, se os houbese, e o horario de xogo na intranet do evento.
 • Se a organización sospeita de calquera intento de confabulación ou pacto resérvase o dereito a non entregar o premio.
 • Os xogadores están obrigados a manter unha actitude deportiva durante o transcurso da competición.
 • En calquera caso a decisión do organizador prevalece sobre as normas.
 • As normas expostas anteriormente serven de referencia pero poden ser actualizadas por un organizador en calquera momento para reflectir cambios de última hora ou aclaracións/modificacións segundo se requira.
 • A esta normativa compleménta a normativa xeral.

twitter facebook