Super Smash Bros Brawl

Con todos os teus personaxes favoritos do universo Nintendo: desde Mario e Link ata Donkey Kong e Pikachu, Super Smash Bros. convídante a participar neste espléndido estrondo épico que acabará en caos, como sempre! EVERYONE IS HERE!

Tipo de competición: Brackets de grupo 1 vs 1. Eliminatoria simple.

Normativa da actividade

 • Todos os combates serán ao mellor de 3 partidas (BO3), excepto semifinal e final que serán ao mellor de 5 partidas (BO5).
 • Se un combate termina cun movemento de auto-destrución, a pantalla de resultados determinará o vencedor.
 • En caso de morte Súbita o gañador será o participante con máis Vidas ou Menor Porcentaxe (se as Vidas están empatadas). En caso de empate mesmo en Porcentaxe, realizarase un combate a 1 Vida e 2 Minutos de Límite de tempo ata que resulte un gañador. O resultado de morte Súbita non será válido.
 • Está prohibido pactar resultados. Se o organizador considera que un resultado foi pactado este poderá descualificar do torneo aos dou bandos.
 • Está prohibido pedir ou recibir consellos durante as partidas dun set
 • O gañador non está obrigado a repetir personaxe, pero deberá ser o primeiro en escollelo.
 • Os Amiibo non están permitidos.
 • Se un xogador non aparece aos 5 min de chamarse a súa partida e fai que o torneo se atrase daráselle o combate por perdido.

Configuración da partida

 • Combate a 3 vidas e 7 minutos de límite de tempo.
 • Barra de Smash Final: Non.
 • Espíritos: Non.
 • Dano Inicial: Non.
 • Items: Desactivados ou Ningún.
 • Mecanismos: Non.
 • Lume Amigo: Si.
 • Impulso: 1.0x
 • Reforzo: Non.
 • Pausa: Non.
 • Puntuación: Non.
 • Medidor de Dano: Si.
 • Abalo Personalizado: Desactivado.
 • Loitadores Boto: Separados.
 • Radar: Grande.
 • Aliados Translúcidos: Non.
 • Loitadores Mii: Permitidas todas as combinacións de movementos*.
 • Luchadores Mii: Permitidas todas las combinaciones de movimientos*.
  • Os loitadores Mii terán que usar os seus traxes por defecto (a cor pódese elixir). O nome do personaxe terá que ser o da elección dos movementos no formato XXXX (por exemplo: 1321).

Procedemento dun set.

 1. Selecciónase un escenario aleatorio entre os Escenarios Legais.
 2. Xógase a primeira rolda.
 3. O xogador gañador declara se quere cambiar de personaxe e escolle primeiro.
 4. O xogador perdedor declara se quere cambiar de personaxe e escolle.
 5. Xógase o resto da partida ata completar un BO3 (FT2).

Procedemento dun set (Semifinal e Final).

 1. Selecciónase un escenario aleatorio entre os Escenarios Legais.
 2. Xógase a primeira rolda.
 3. O xogador gañador declara se quere cambiar de personaxe e escolle primeiro.
 4. O xogador perdedor declara se quere cambiar de personaxe e escolle.
 5. O xogador que perdeu elixe o escenario onde xogará a seguinte rolda.
 6. Xógase o resto da partida, ata completar un BO5 (FT3).

Escenarios legais

 • Iniciais
  • Campo de Batalla*
  • Destino Final*
  • Estadio Pokémon 2
  • Pobo Smash
  • Liga Pokémon de Kalos
 • Adicionais
  • Sobrevoando o pobo
  • Sistema Lylat
  • Liga Pokémon de Teselia

Se na primeira rolda dunha partida os xogadores van a Destino Final ou Campo de batalla poden poñerse de acordo para xogar nunha versión diferente destes.

Normativa de Controladores

 • Os usuarios poden traer os seus propios controis para participar no torneo, aínda que non se poderán usar aqueles controis con función de macros ou turbos.
 • O Mando Prol de Switch  deberá estar conectado vía cable.
 • Os conversores non están permitidos.
 • A organización conta con adaptadores de mando de Gamecube. Se queres usar este mando, deberás solicitalo ao organizador da actividade.
 • Cada xogador deberá axustar os seus controis antes de empezar a partida, non podendo facerse a metade desta. É responsabilidade dos participantes ter os controis preparados antes de cada partida.
 • Poderanse crear e gardar esquemas de control. O nome deste non debe ser ofensivo.

Normativa de comportamento e asistencia

 • Os grupos serán chamados en orde e disputaranse todas as partidas de grupo ata quedar un só vencedor. Os participantes que non asistan serán eliminados incluído nas roldas de losers se as houbese.
 • A participación das roldas de losers  é opcional, en caso de non querer participar nelas, informade ó organizador da actividade cando vos eliminaron da rolda principal.
 • Os participantes do grupo deberán estar na área de xogo antes da hora de inicio.
 • Esperarase un máximo de 10 minutos desde a hora especificada na intranet.
 • Queda prohibida a detención dunha partida sen xustificación previa, coa penalización de round perdido en caso de producirse.
 • Expulsarase da competición a calquera participante que utilice programas,  glitches e/ou  hacks que faciliten axudas.
 • Non se permite o coaching durante as partidas.
 • Non se permite a conduta  antideportiva polo calquera medio de comunicación.

Observacións

 • Publicaranse os grupos, se os houbese, e o horario de xogo na intranet do evento.
 • Se a organización sospeita de calquera intento de confabulación ou pacto resérvase o dereito a non entregar o premio.
 • Os xogadores están obrigados a manter unha actitude deportiva durante o transcurso da competición.
 • En calquera caso a decisión do organizador prevalece sobre as normas.
 • As normas expostas anteriormente serven de referencia pero poden ser actualizadas por un organizador en calquera momento para reflectir cambios de última hora ou aclaracións/modificacións segundo se requira.
 • A esta normativa compleménta a normativa xeral.

twitter facebook