League of Legends

Descrición: O xogo componse de sesións nas que dous equipos loitan entre si por medio de campións invocados polos xogadores, representados pola figura dun  invocador. O  invocador fai as veces de elemento permanente no xogo e del extráense as estatísticas e as puntuacións de cada xogador.

Normativa

 • Gañador da partida: o equipo que destrúa completamente o nexo do rival ou que obrigue ao rival para renderse.
 • Restricións: neste momento non hai restricións de obxectos nin de campións. A discreción do árbitro principal, poderanse engadir restricións durante o propio desenvolvemento do torneo.

Configuración da partida

 • Modo: Torneo de recrutamento.
 • Selección de campión: Os xogadores só poderán seleccionar campións que desbloqueasen previamente ou que teñan dispoñibles nese momento mediante a rotación de campións.
 • Selección de lado: O equipo que vaia polo lado superior comeza elixindo lado. En caso de bo3, nas seguintes partidas elixe o equipo que perda a última partida.
 • Mapa: Greta do  Invocador (verán), 5 contra 5.
 • Pausa e desconexións: poderase  pausar o xogo sempre que haxa unha causa xustificada. Entendéndose como tal a perda de conexión dalgún xogador por causas alleas a el. Se o abandono fose voluntario a partida continuará con normalidade.
 • Se por algún motivo os servidores do xogo fallasen durante o partido debería comunicarse á organización para tomar unha decisión.

Xogo sucio:

As seguintes accións consideraranse xogo sucio:

 • O uso de calquera programa de trucos e/ou programa de  pirateo de mapas.
 • Unha desconexión intencionada.
 • O uso de calquera configuración que exceda a configuración estándar e permitida.
 • Permitir de forma evidente que o rival se alce coa vitoria.
 • Comportamento pouco deportivo ou, en xeral, prexudicial (por exemplo, gritar), inapropiado e/ou accións pouco profesionais dirixidas cara a outro xogador (mesmo dentro da propia partida). O uso dun erro do xogo que os árbitros tachasen de inxusto.
 • Se se descobre que algún xogador está a realizar algunha das accións consideradas como xogo sucio, ese xogador, á discreción única dos árbitros, poderá recibir unha advertencia, perderá por retirada ou, en casos extremos, será descualificado do torneo.
 • Durante o transcurso do evento, os árbitros poderán determinar outras accións para castigar o xogo sucio.
 • Calquera "charla innecesaria" durante o combate. Considérase “charla innecesaria” calquera tipo de charla que saia dos casos seguintes:
  • Mensaxes de saúdo entre os xogadores.
  • Un sinal de derrota (por exemplo: gg,  GG, ou calquera outro mensaxe que o árbitro poida utilizar para decidir o gañador).
  • Charlas entre os xogadores que non violen a cláusula de comportamento pouco deportivo.
  • Calquera mensaxe que o árbitro considere parte do xogo.
 • Nun torneo fóra da internet, se un árbitro decide que as condicións externas (prensa, líder de equipo, xogador, espectador, etcétera) ofrecen ou ofreceron unha vantaxe inxusta a un xogador, este poderá recibir unha advertencia ou perder o combate de forma automática, a discreción única do árbitro.

Estipulacións finais:

As regras arriba mencionadas poden corrixirse nos seguintes casos:

 • Se os árbitros do torneo, á súa única discreción, deciden adoptar o último parche ou versión de cada xogo oficial.
 • Se os árbitros do torneo, á súa única discreción, deciden modificar a configuración e as opcións do xogo requiridas para utilizar a versión máis actualizada do xogo.
 • Se os árbitros do torneo, á súa única discreción, deciden utilizar un novo programa de protección contra trucos e/ou outras funcións de protección contra trucos.
 • Se os árbitros do torneo, á súa única discreción, deciden cambiar a configuración do xogo e/ou outras operacións debido ás diferenzas entre os torneos na internet e os torneos fóra da internet.

Observacións

 • Publicaranse o bracket e o horario de xogo na intranet do evento.
 • Se a organización sospeita de calquera intento de confabulación ou pacto resérvase o dereito a non entregar o premio.
 • Os xogadores están obrigados a manter unha actitude deportiva durante o transcurso da competición.
 • En calquera caso a decisión do organizador prevalece sobre as normas.
 • As normas expostas anteriormente serven de referencia pero poden ser actualizadas por un organizador en calquera momento para reflectir cambios de última hora ou aclaracións/modificacións segundo se requira.
 • A esta normativa compleménta a normativa xeral.

twitter facebook