Skribbl.io

Skribbl.io es é un xogo gratuíto de navegador co que poderás poñer a proba as túas dotes artísticas. Tes que adiviñar o que os outros xogadores están a debuxar no menor tempo posible para gañar puntos. Cando sexa a túa quenda para debuxar na pizarra tenta ser tan preciso como poidas. Se creativo cando debuxes e dá o mellor de ti para debuxar e adiviñar e así gañar puntos!

Tipo de competición: Grupos de todos contra todos

Versión: Web. https://skribbl.io/. Recoméndase versión de computador.

Normativa específica

 • Todos os xogadores deben de estar dispoñibles en  discord cinco minutos antes da hora da partida
 • O nome escollido na partida ten que ser o mesmo que o nome da intranet.
 • Non está permitido debuxar letras ou palabras. (-40 puntos por letra colocada)
 • Non está permitida a axuda de terceiros.
 • Os xogadores poden ser obrigados a estar nunha canle de voz de  discord ou  teamspeak proporcionado pola organización, tanto durante a partida como nos minutos previos.
 • A competición poderá ser realizada a través de Discord  ou na área de xogos a conveniencia da organización. Avisarase previamente na páxina da actividade e a en discord onde se realizarán as citadas partidas.

Configuración da partida

 • A partida será creada pola organización. É importante estar dispoñible en  discord para obter a ligazón.
 • A partida terá un dicionario personalizado en español.
 • Constará dun mínimo de tres roldas, nas que todos os participantes debuxarán unha quenda.

Normativa de comportamento e asistencia

 • Os participantes do grupo deberán estar dispoñibles en  discord mínimo cinco minutos antes da hora de inicio.
 • As partidas pódense xogar antes da hora indicada pola organización sempre que todos estean de acordo. Nunca se poderá empezar despois.
 • Para adiantar a hora de inicio dunha partida é obrigatorio comunicarllo á organización, pois será a encargada de crear a partida.
 • Penalización por atraso na hora de inicio:
  • 10 minutos: Eliminación da partida con 0 puntos conseguidos.
 • Non se permite a conduta antideportiva polo chat.
 • Referencias á violencia, xenofobia ou insultos, tanto no chat como en debuxo, poden ser motivo de descualificación.
 • Participar nunha partida que non corresponde pode ser sancionable.
 • En caso de desconexión, o xogador debe de tentar conectarse de novo canto antes, pero a partida non se pausará.
 • En caso de desconexión, ao volver conectarse ao xogo faise cunha puntuación de 0, polo que se recomenda a gravación da partida e/ou sacar captura de pantalla despois de cada rolda. Só se sumarán os puntos do participante en caso de ter algunha das dúas. No caso de que isto suceda, o participante debe avisar á organización de maneira inmediata ao terminar a partida.

Observacións

 • Publicaranse os grupos, se os houbese, e o horario de xogo na intranet do evento.
 • O número de roldas poderá variar en función dos participantes.
 • Se a organización sospeita de calquera intento de confabulación ou pacto resérvase o dereito a non entregar o premio.
 • Os xogadores están obrigados a manter unha actitude deportiva durante o transcurso da competición.
 • En calquera caso a decisión do organizador prevalece sobre as normas.
 • As normas expostas anteriormente serven de referencia pero poden ser actualizadas por un organizador en calquera momento para reflectir cambios de última hora ou aclaracións/modificacións segundo se requira.
 • A esta normativa compleménta a normativa xeral.

twitter facebook